پنجشنبه ۱۳۹۸/۰۳/۲۳

خلاصه: مدل بلوغ فرآیند کسب و کار (BPMM) یک مسیر تکاملی برای یک سازمان، در جهت حرکت از فرآیندهای نابالغ و متناقض به سمت فرآیندهای بالغ و هماهنگ است.

سازمانهایی که تازه شروع به حرکت در مسیر بلوغ کرده اند، فرآیندهای متناقض دارند. با توجه به فرآیندهای ناهماهنگ و مختلف، کیفیت محصولات و خدمات دشوار است. مدیران معمولا بر بحران ها تمرکز می کنند. فعالیت های در نظر گرفته شده به منظور ارتقاء کیفیت، کاهش یافته و یا حذف می شوند. مشتریان بینش اندکی از محصولات و خدمات دارند. چنین چالش هایی ناشی از فرآیندهای نابالغ هستند که مانع از توانمندسازی سازمان برای بهبود تجربه مشتریان، افزایش درآمد، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش کارایی می‌گردند.

BPMMبه عنوان نقشه‌ای عمل می‌کند که می‌تواند سازمان‌ها را در مسیر خود به منظور دستیابی به فرآیندهای بالغ و هماهنگ در جهت حداکثر رساندن عملکرد هدایت کند. با استفاده از BPMM، یک سازمان می تواند، موقعیت حال حاضر خود را در منحنی بلوغ فرآیند شناسایی نماید و اقدامات لازم را برای دستیابی به سطوح بالاتری از بلوغ فرآیند انجام می‌دهند.

یکی از مدل های برجستهBPMM ، مدل بلوغ تجاری فرآیند کسب و کار Gartner است و به پنج سطح بلوغ تقسیم می شود و نشان دهنده وضعیت های مختلفی است که طی آن سازمان تغییر می یابد، به گونه ای که فرآیندها و قابلیت های آن بهبود می‌یابد.

فاز صفر نیاز به جستجوی تغییرات اساسی را درک و تصدیق می کند که بعضی از فرصت های بهبود کسب و کار را نمی توان با روش های معمولی حل کرد. فاز یک، آگاهی از فرآیندها و ساختار آنهاست، همانطور که سازمان بیشتر آگاه می شود، خودکارسازی فرآیندهای خاص برای به دست آوردن کنترل بهتر صورت گرفته و  فاز دو آغاز می‌گردد.

در نهایت، مرزهای فرآیندها گسترش می یابد و در فاز سه ، سازمان باید این فرآیندها را با یکدیگر و همچنین شرکای تجاری و مشتریان ادغام کند. در فاز چهار مهارت ها و تخصص هایی درسازمان وجود دارد که به صورت پویا اهداف استراتژیک را به اجرای فرآیندها پیوند دهد. در نهایت، فاز پنج منجر به ایجاد یک ساختار کسب و کار چابک با بالاترین سطح بلوغ در سازمان است.

برخی از اهداف اصلی BPMM :
هدایت برنامه های بهبود فرآیند کسب و کار
ارزیابی ریسک برای توسعه و گسترش برنامه های سازمانی
ارزیابی توانایی تامین کنندگان
معیاری مناسب جهت سنجش

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید