یکشنبه ۱۳۹۹/۰۶/۳۰

 

برای درخواستهای مورد نیاز، ابتدا فایل زیر را دانلود و تکمیل، سپس حوزه محترم درخواست دهنده از طریق کارتابل اداری(روان)، نامه‌ای (به عنوان مثال با موضوع «درخواست توسعه یا پشتیبانی سامانه نرم افزاری») ایجاد، فایل را پیوست و برای مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی ارسال نماید.

  

ردیف

نوع در خواست

دانلود

توضیحات

1

درخواست اپ موبایل جدید 

 دریافت

فرم درخواست خود را از طریق کارتابل ارسال فرمایید

2

درخواست پشتیبانی اپ‌ها

دریافت

فرم درخواست خود را از طریق کارتابل ارسال فرمایید

3

درخواست پشتیبانی سامانه‌ها

دریافت

فرم درخواست خود را از طریق کارتابل ارسال فرمایید

4

درخواست پشتیبانی سایتها

دریافت

فرم درخواست خود را از طریق کارتابل ارسال فرمایید

5

درخواست خدمات ICT

دریافت

فرم درخواست خود را از طریق کارتابل ارسال فرمایید

6

درخواست سامانه نرم افزاری جدید

دریافت

فرم درخواست خود را از طریق کارتابل ارسال فرمایید

7

درخواست سایت جدید

دریافت

فرم درخواست خود را از طریق کارتابل ارسال فرمایید

8

درخواست سرور

دریافت

فرم درخواست خود را از طریق کارتابل ارسال فرمایید

9

درخواست فضای ذخیره‌سازی

دریافت

فرم درخواست خود را از طریق کارتابل ارسال فرمایید

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

14