چهارشنبه ۱۳۹۹/۰۵/۱۵

نرم افزار یکی از اجزای مهم فناوری اطلاعات بهشمار میرود و به عنوان روبنای یک ساختار فناوری اطلاعات و در قالب ابزار دست نیروی انسانی، نقش تسهیلکنندگی در انجام فرآیندها را بر عهده دارد.

نرم افزار  از لحاظ کاربردی میتواند دارای کارکردهای پردازشی و محاسباتی، ارتباطاتی، آرشیو سازی و تجمیعکنندگی ، گزارشی و یا ترکیبی از چند قابلیت باشد.

توجه به نیازها و اهداف سازمانی در تامین نرم افزار ضروری است و هماهنگی بین نرم افزار تامین شده و سخت افزار موجود در سازمان به عنوان زیر ساخت مورد نیاز برای بهرهبرداری از نرم افزار از اهمیت بالایی برخوردار است.

تولید نرم افزار اختصاصی برای بعضی از مقاصد از جمله «در زمانی که با گردش اطلاعات با اهمیت سازمانی در حجم وسیع مواجه هستیم» ضروری است، همچنین در فرآیندهای اختصاصی سازمان و یا موارد با نیاز به سطح امنیتی بسیار بالا، تامین نرم افزار اختصاصی اولویت داشته و در سایر موارد بهرهبرداری از نرم افزارهای تجاری ارجحیت خواهد داشت.

افزودن دیدگاه جدید:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید